Sadevesijärjestelmän asennus ja pihojen pinnat

Toteutimme kartanoon sadevesijärjestelmät alusta loppuun.

Teimme lisäksi pintamaan muotoilua eli hoidimme pintavedet pois rakennuksesta.

Lisäksi siistimme piha-ja parkkialueet, kivituhkapinnat.

Ota yhteyttä jos tarvitset sadevesijärjestelmän asennusta itsellesi!

Sadevesijärjestelmän asennus
Sadevesijärjestelmät
Sadevesijärjestelmien asennus
Sadevesijärjestelmä
Pintamaan muotoilua